Over deze site

Het doel van deze website is het verstrekken van onafhankelijke informatie over de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) op basis van verifieerbare bronnen en de ervaring van 34 jaar enthousiast en actief kerklidmaatschap.

Reacties, persoonlijke ervaringen of belevenissen kan je plaatsen op het forum van mormonisme.nl. Registratie is nodig om spam op het forum te voorkomen maar dit proces loopt volledig automatisch via de forum software; mormonisme.nl heeft geen inzage in de registratiegegevens behalve de vrij te kiezen gebruikersnaam en het bijbehorende e-mail adres.

Je kan contact opnemen met mormonisme.nl via mormonisme@gmail.com. Haat-, preek- en/of scheldmails van mormonen worden geanonimiseerd op het forum gepubliceerd, dus bedenk goed hoe je wil dat je kerk op de bezoekers van deze site overkomt!


Privacy-beleid

Deze website draait op Google's Blogger-platform en maakt gebruik van Google AdSense om advertenties te tonen op mormonisme.nl, en van Google Analytics om het aantal pageviews per week op de site weer te geven.

Er worden op of door mormonisme.nl geen directe cookies of andere first-party-ID's gecombineerd met cookies of ID's van derden.

We doen bij mormonisme.nl ook niet aan remarketing, Google Display Netwerk-vertoningen of integraties van het DoubleClick Platform, en wij maken het niet mogelijk dat gegevens die tot personen kunnen worden herleid, worden samengevoegd met niet tot personen herleidbare gegevens die zijn verzameld via Google-advertentieproducten of -functies.

Je kan ervoor zorgen dat Google je niet kan volgen op internet door je op deze site af te melden voor Google Analytics. Je kan dit ook doen via "Advertentie-instellingen", "Advertentie-instellingen voor mobiele apps" en "de NAI-afmeldingstool voor consumenten".