NOS slaat de plank volledig mis over mormoons homostandpunt

In haar artikel “Mormonen pleiten voor gelijke rechten homo’s” slaat de NOS de plank volkomen mis door slechts de helft van het mormoonse standpunt weer te geven. Kerkleider Dallin Oaks pleit immers niet alleen voor gelijke rechten voor homo’s maar ook voor het recht om homo’s te blijven discrimineren onder het mom van vrijheid van religie.


Wat je ook van dat standpunt mag vinden, dat kerken in eigen kring homo’s mogen discrimineren uit naam van hun religieuze overtuiging staat buiten kijf. De mormoonse kerk wil echter veel verder gaan, zo blijk uit de persconferentie van gisteren.


Om te beginnen vinden zij dat kritiek leveren op dit standpunt een vorm van religieuze discriminatie is. Oaks gaf de “Proposition 8” campagne uit 2008 als voorbeeld. Proposition 8 was een voorstel om het huwelijk in de staat Californië uitsluitend als verbintenis tussen een man en een vrouw te definiëren. De mormoonse kerk heeft haar leden vanuit Utah geïnstrueerd om miljoenen dollars uit te geven aan deze campagne, waardoor het voorstel met een nipte meerderheid werd aangenomen.

De mormoonse kerk kreeg veel kritiek op haar betrokkenheid bij deze campagne, evenals individuele mormoonse voorstanders. De voormalige Olympische gouden medaille-winnaar Peter Vidmar werd bijvoorbeeld gevraagd om terug te treden als hoofd van de Amerikaanse delegatie naar de Olympische spelen van 2012 in London. Volgens Oaks is dit discriminatie.

Daarnaast viel tijdens de persconferentie op dat de mormoonse kerkleiders slechts beperkte rechten “op het gebied van huisvesting en werkgelegenheid” voor homo’s voorstaan. En daar zit ‘m nu juist de pijn voor de mormoonse kerk, want eigenlijk wil zij dat ook niet.

De mormoonse kerk is een van de grootste institutionele grondbezitters in de Verenigde Staten en doet veel aan projectontwikkeling, zowel in commercieel vastgoed als in woningbouw. Daarnaast biedt de mormoonse kerk met haar vele tientallen commerciële bedrijven werkgelegenheid aan tienduizenden mensen.

Deze mensen wil de mormoonse kerk kunnen blijven discrimineren op basis van hun seksuele geaardheid, schrijft de New York Times. “Mormoonse leiders willen werknemers kunnen blijven aannemen en ontslaan op basis van hun religieuze overtuiging en gedragscodes die voorschrijven dat homo’s en lesbiënnes celibatair blijven of trouwen met iemand van het andere geslacht.”

Hoewel de kerkleiders in hun persconferentie zeer duidelijk waren over de beperkte rechten die zij homo’s gunnen – “huisvesting en werkgelegenheid” werden een tiental keren genoemd – bleven zij vaag over de reikwijdte van de rechten die zij voor zichzelf opeisen.

De aankondiging van gisteravond betekent dan ook niet het einde van de decennia-lange politieke strijd van de mormoonse kerk tegen gelijke rechten voor homo’s. Die strijd heeft zij verloren nu het Amerikaanse Hooggerechtshof zich over enkele weken over deze kwestie zal uitspreken.

Daarom verlegt de mormoonse kerk het strijdtoneel nu naar het juridische domein waarin zij opnieuw decennia lang procedures zal voeren tegen werknemers en klanten van haar vele bedrijven, die niets anders willen dan een gelijkwaardige behandeling. De zakken van de mormoonse kerk zijn diep en haar juridische afdeling is groot, net zoals haar afkeer van hun homoseksuele medemens.