Gedragspratronen in sekten volgens de International Cultic Studies Association

In dit artikel wordt aangegeven in welke mate de mormoonse kerk aan de criteria van International Cultic Studies Association  voldoet. Deze beoordeling wordt hier verder niet onderbouwd maar is gebaseerd op de kennis en ervaring van ruim dertig jaar actief lidmaatschap van deze kerk.De ICSA is "een wereldwijd netwerk van mensen die zich zorgen maken over psychologische manipulatie in sekten, cult groepen, alternatieve bewegingen en andere schadelijke omgevingen". Zij hanteren de volgende lijst van gedragspatronen bij het beoordelen van sekten:

1. De groep vertoont overdreven ijver en blinde toewijding aan haar leider (dood of levend) en beschouwd zijn geloof, ideologie en daden als de Waarheid, de wet: Ja

2. Vragen stellen, twijfel en dissidentie worden ontmoedigd, of zelfs gestraft: Ja

3. Het denken wordt beïnvloed met allerlei technieken om twijfel over de groep en haar leiders te onderdrukken: Ja

4. De leiding dicteert, soms tot in het kleinste detail, hoe leden moeten denken, handelen en voelen: Ja

5. De groep is elitair en maakt aanspraak op een speciale, verheven status voor haarzelf, haar leiders en haar leden: Ja

6. De groep heeft een gepolariseerde wij-zij mentaliteit, die spanningen met de buitenwereld kan veroorzaken: Ja

7. De leider legt aan niemand verantwoording af: Ja

8. De groep leert of insinueert dat haar veronderstelde verheven doel alle middelen heiligt: Ja

9. De leiding gebruikt gevoelens van schaamte en/of angst om de leden te beïnvloeden en/of te controleren. Dit wordt vaak bewerkstelligd door groepsdruk of subtiele overtuigingstechnieken: Ja

10. Onderworpenheid aan de leider of groep vereist van de leden dat zij banden met familie en vrienden verbreken en hun persoonlijke doelen en bezigheden van vóór hun lidmaatschap radicaal veranderen: Ja

11. De groep is erg bezig met het werven van nieuwe leden: Ja

12. De groep is erg bezig met geld verdienen: Ja

13. Van de leden wordt verwacht dat zij mateloos veel tijd aan de groep en groepsactiviteiten besteden: Ja

14. Leden worden aangemoedigd zich alleen op te houden met andere groepsleden: Ja

15. De meest trouwe, gelovige leden kunnen zich geen leven buiten de groep voorstellen: Ja

Ga terug naar het artikel over de psychologische effecten van de mormoonse kerk op haar leden.