Eigenschappen van sekten volgens het Cult Education Institute

In dit artikel wordt aangegeven in welke mate de mormoonse kerk aan de criteria van het Cult Education Institute (voorheen het Rick A. Ross Institute) voldoet. Deze beoordeling wordt hier verder niet onderbouwd maar is gebaseerd op de kennis en ervaring van ruim dertig jaar actief lidmaatschap van deze kerk.Tien eigenschappen waaraan een mogelijk gevaarlijke groep/leider herkend kan worden
 1. Volledig autoritair zonder enige verantwoordelijkheid van betekenis: Ja
 2. Kan geen kritische vragen of onderzoek verdragen: Ja
 3. Geen financiĆ«le openheid van zaken: Ja
 4. Onredelijke angst voor de buitenwereld, zoals dreigend onheil of vervolgingen: Ja
 5. Geen geldige reden om de groep te verlaten; voormalige leden zijn altijd fout: Ja
 6. Voormalige leden hebben gelijkaardige verhalen met een vast patroon van klachten: Ja
 7. De misstanden van de groep/leider zijn gedocumenteerd in boeken, artikelen, TV-programma's: Ja
 8. Volgelingen hebben het gevoel nooit goed genoeg te zijn: Ja
 9. De groep/leider heeft altijd gelijk: Ja
 10. De groep/leider is de enige manier om waarheid te vinden, geen enkele andere methode wordt echt aanvaard of geloofwaardig geacht: Ja
Tien eigenschappen van mensen die betrokken zijn bij een mogelijk gevaarlijke groep/leider
 1. Extreem geobsedeerd door de groep/leider: Ja
 2. Individuele identiteit, de groep, de leider en/of God vloeien steeds meer in elkaar over: Ja
 3. Het bekritiseren van de groep/leider wordt als "vervolging" gezien: Ja
 4. Onecht, automatistisch optreden, klonen van de groep/leider: Ja
 5. Afhankelijkheid van de groep/leider voor het oplossen van problemen zonder zelf na te denken: Ja
 6. Hoge activiteit rond de doelen van de groep/leider, die belangrijker zijn dan persoonlijke doelen: Ja
 7. Een dramatisch verlies van spontaniteit en gevoel voor humor: Nee
 8. Toenemende isolatie van familie en oude vrienden, tenzij deze interesse tonen in de groep: Ja
 9. Alles wat de groep/leider doet, wordt gerechtvaardigd, ook als het bruut of schadelijk is: Ja
 10. Voormalige leden worden gezien als onbetrouwbaar en worden gemeden: Ja
Ga terug naar het artikel over de psychologische effecten van de mormoonse kerk op haar leden.