Prins Claus gedoopt door de mormonen

De laatste weken is er veel ophef over de mormoonse gewoonte om mensen na hun dood plaatsvervangend te dopen. De controverse laaide medio februari 2012 op toen aan het licht kwam dat de mormonen joodse holocaust-slachtoffers, waaronder Anne Frank, postuum gedoopt hadden. Deze week bleek ook Mahatma Ghandi plaatsvervangend gedoopt te zijn.


Doopvont van de tempel in Zoetermeer
De plaatsvervangende doop, of het “dopen voor de doden” zoals de mormonen het zelf noemen, werkt als volgt. Allereerst dienen de persoonsgegevens van de overledene vastgelegd te worden in de genealogische database van de mormoonse kerk. Vervolgens gaat het lid dat de plaatsvervangende doop wil doen, naar een mormoonse tempel. Daar ondergaat hij of zij (al naar gelang het geslacht van de overledene) een doop door onderdompeling namens de overledene. De naam van de overledene wordt daarbij toegevoegd aan de standaard doopformule: “Ik doop u voor de overleden Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest”.

Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg?

Inderdaad, prins Claus werd postuum gedoopt op 13 augustus 2004 in de tempel van Campinas in Braziliƫ. Daarbij werd hij tevens bevestigd als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en werd hem het ambt van ouderling in het Melchizedekse priesterschap gegeven.

Twee weken later, op 26 augustus 2004, werden voor prins Claus de zogenaamde voorverordeningen verricht in de tempel van Sao Paulo. Dit is een rituele wassing en zalving, waarbij de inwijdeling (of diens plaatsvervanger) tevens het veelbesproken mormoonse ondergoed krijgt aangetrokken (in de Angelsaksische pers ook wel oneerbiedig “magic underwear” genoemd).

Speciale onderkleding voor Mormonen die in de tempel zijn geweest
Deze rituele wassing en zalving dient ter voorbereiding op het zogenaamde endowment, een ceremonie waarbij de inwijdelingen symbolisch tot de hemel worden toegelaten na het verstrekken van vier geheime handdrukken (geleend van de Vrijmetselarij) en de bijbehorende geheime wachtwoorden (zie onderstaande clip uit de serie Big Love voor een impressie van het endowment). Tijdens dit ritueel beloven de mormonen al hun tijd, geld, talenten en als het moet zelfs hun leven, toe te wijden aan de opbouw van de mormoonse kerk. Voor prins Claus werd deze endowmentceremonie op 9 november 2004 uitgevoerd in de tempel in Campinas.


Daarna resteren nog twee rituelen, de zogenaamde verzegelingen. Verzegelingen zijn familieverbintenissen die bij leven zijn aangegaan maar die volgens de mormoonse theologie door dit ritueel tevens van kracht worden in het hiernamaals. Een mormoons kerkelijk huwelijk is zo’n verzegeling. Hierbij beloven de deelnemers trouw “aan de wetten, geboden en verordeningen van het nieuw en eeuwigdurend verbond” – m.a.w. trouw aan de kerk, niet aan elkaar (alleen impliciet).

Maar er is meer te regelen als je het hiernamaals zorgeloos wil beleven als mormoon. De kinderen die uit een tempelhuwelijk voortkomen, blijven in het hiernamaals automatisch tot het gezin behoren. Maar als de ouders pas aan elkaar verzegeld worden nadat de kinderen geboren zijn, moeten ze alsnog aan hun ouders verzegeld worden.

De verzegeling van prins Claus aan zijn ouders is uitgevoerd op 10 november 2004 in Campinas. Die aan zijn echtgenote, prinses Beatrix, laat nog even op zich wachten omdat Hare Koninklijke Hoogheid nog niet dood is en vooralsnog geen aanstalten lijkt te maken om mormoon te worden. Als mormoonse zou ze zichzelf bij leven aan haar overleden man kunnen laten verzegelen, bijvoorbeeld in de tempel in Zoetermeer.

Mormoonse tempel aan de Osijlaan in Zoetermeer
Overigens staat niet prinses Beatrix in de wacht om aan prins Claus verzegeld te worden als diens echtgenote, maar Baronesa Gosta Bussche-Haddenhausen, de moeder van de prins. Ach ja, als we iets geleerd hebben van de berichtgeving van de afgelopen weken dan is het wel dat er rare dingen in die mormoonse database staan…

Meer over Mormoonse tempels:
Vijf redenen waarom de Mormonen denken dat ze iedereen postuum moeten dopen

Wat is het verschil tussen Mormoonse kerken en tempels?