Mormoonse tempels staan meestal leeg

Voormalig kerkpresident Gordon B. Hinckley startte medio jaren negentig van de vorige eeuw een ambitieus tempelbouwprogramma. In zijn toespraken tot de gelovigen stelde hij dat het toenemende aantal tempels een teken was van de groei van de mormoonse kerk. De feiten vertellen een ander verhaal.


De rode lijn in het plaatje hieronder is het groeipercentage van de kerk tussen 1995 en 2010, de periode waarin het aantal tempels toenam van ca. 50 tot ruim 130. Meer tempels voor relatief minder leden betekent meer leegstand. Gemiddeld zijn de mormoonse tempels wereldwijd dan ook maar 46% van de tijd geopend (berekend per endowmentzaal op basis van 5 dagen per week 12 uren mogelijke openingstijd). De Nederlandse tempel in Zoetermeer draait zelfs maar op 18% capaciteit.

Zo is de tempel een PR-instrument geworden: mooi van buiten maar leeg van binnen.