Vijf halve en hele onwaarheden in de officiële reactie van de Mormoonse kerk op de Wiesenthal-affaire

De mormoonse kerk heeft vandaag een officiële reactie op de Wiesenthal-affaire gegeven. Hoewel de reactie kort is, staan er toch flink wat hele en halve onwaarheden in:


1. The policy of the Church is that members can request these baptisms only for their own ancestors.

De mormoonse kerk heeft sinds de jaren ’60 een programma om in de hele wereld namen uit archieven te kopiëren voor gebruik in de mormoonse tempelrituelen. Dit programma heette oorspronkelijk het “extractieprogramma” maar gaat sinds 2010 door het leven als “indexeringsprogramma”. In het handboek dat de kerk gebruikt om haar leden te trainen in genealogisch onderzoek, staat expliciet vermeld dat de namen uit het extractieprogramma gebruikt worden in de mormoonse tempelrituelen als aanvulling op de namen van gestorven familieleden die de leden zelf indienen.

2. In this case, the Wiesel family names were not submitted for baptisms but simply entered into a genealogical database.

Asher Wiesenthal, de vader van Simon Wiesenthal, is op 24 januari 2012 plaatsvervangend gedoopt in de tempel in Mesa, Arizona. Een screenshot van het mormoonse systeem FamilySearch is te vinden op de website van het Simon Wiesenthal Center.

3. Our system would have rejected those names had they been submitted.

Dus niet, want Asher Wiesenthal is wel degelijk door het systeem verwerkt, evenals de namen van vele andere Joodse overledenen zoals Anne Frank, ondanks de afspraken die de mormoonse kerk hierover met de Joodse gemeenschap sinds 1995 heeft gemaakt.

4. In a few instances, names have been submitted in violation of policy.  Whether this is done by simple error or for other reasons, the Church considers these submissions to be a serious breach of protocol.

De leden van de mormoonse kerk worden in het geheel niet voorgelicht over dit zogenaamde beleid of de bijbehorende protocollen. Het handboek waarnaar in punt 1 verwezen wordt, zegt hier niets over. Aangezien deze “breaches of protocol” al tientallen jaren voortduren, is moeilijk vol te houden dat de kerk ze serieus neemt.

5. The Church will continue to do all it can to prevent such instances

Tot nu toe heeft de kerk niks gedaan om dit te voorkomen. De meest voor de hand liggende oplossing zou zijn dat de mormoonse kerk zich daadwerkelijk gaat houden aan het beleid dat zij naar buiten toe zeggen te hanteren, namelijk alleen maar mensen postuum dopen die hiervoor door kerkleden zijn voorgedragen en die ook echt familie van hen zijn.

Het probleem is echter dat het mormoonse "tempelwerk" dan binnen enkele maanden tot stilstand zou komen omdat er te weinig namen van overledenen worden ingediend door de kerkleden. De verwachting is dan ook dat de mormonen gewoon op de huidige weg door zullen gaan.