15 weetjes over vrouwen in de mormoonse kerk

1. De mormoonse kerk wordt geleid door “het priesterschap”. Alleen mannen worden tot het priesterschap toegelaten. Vrouwen mogen niet namens God spreken of optreden. Alleen mannen die het priesterschap dragen, mogen dat. In 2013 is de beweging “Ordain Women” opgericht om hier verandering in te brengen.

In juni 2014 begon de kerk een repressieve campagne tegen een aantal prominente mormoonse andersdenkenden, waaronder John Dehlin, oprichter van Mormon Stories, en Kate Kelly, de oprichtster van Ordain Women. Ook Kelly's ouders werden door kerkleiders bedreigd in deze heksenjacht.


Op 23 juni 2014 werd Kelly geëxcommuniceerd, in een procedure waarbij diverse regels van het mormoonse kerkelijk recht overtreden werden.

2. Alleen mannen mogen de reguliere rituelen van de kerk uitvoeren (doop, avondmaal, zegens geven, etc.). Vrouwen mogen alleen bestuurlijk actief zijn in zogenaamde hulporganisaties; het budget, het leerplan en de wezenlijke besluitvorming van deze hulporganisaties vallen echter onder het priesterschap.


Een vrouwenbijeenkomst op z'n mormoons

3. Terwijl de mannen gewichtige bestuursvergaderingen houden en verantwoordelijke pastorale taken uitvoeren, worden de vrouwen bezig gehouden met scrapbooks knippen en plakken en armbandjes van kralen maken – als ze tenminste niet in de keuken staan, zoals gebruikelijk in de familie van apostel Nelson:

“Vanavond ben ik aanwezig [op de algemene conferentie] met een zoon, schoonzoons en kleinzoons. Waar zijn hun moeders? Samen in de keuken van ons huis! En wat doen ze? Ze maken grote hoeveelheden donuts! Als wij thuiskomen, zullen we ons aan deze donuts tegoed doen. Terwijl wij smullen, luisteren deze moeders, zussen en dochters aandachtig naar ons als wij vertellen wat we hier vanavond geleerd hebben” (Nelson 1999).

4. Vrouwen moeten zich “fatsoenlijk” kleden omdat zij anders onreine gedachten bij mannen veroorzaken, zelfs als die dat niet willen (Callister 2014). Jonge vrouwen moeten begrijpen dat zij zelf pornografie worden voor sommige mannen die naar hen kijken als zij zich niet fatsoenlijk kleden (Oaks 2005).


Blote schouders worden "weggefotoshopped" in mormoonse publicaties

5. Behalve “fatsoenlijk” moet de kleding van vrouwen ook “vrouwelijk” zijn. De meeste mormoonse vrouwen volgen de ongeschreven regel dat vrouwen in de kerk een rok of jurk moeten dragen. In 2012 is de tegenbeweging “Wear Pants To Church” ontstaan. Deze beweging roept mormoonse vrouwen op om één keer per jaar in een broek naar de kerk te gaan.

6. Het belangrijkste dat een jonge vrouw haar aanstaande echtgenoot te bieden heeft, is haar maagdelijkheid. Meisjes wordt geleerd dat zij beter dood kunnen gaan dan hun maagdelijkheid voor hun huwelijk te verliezen. Zelfs in geval van verkrachting of incest is het beter te sterven terwijl men zijn eerbaarheid verdedigt dan om die te verliezen zonder zich te weren. “Je eerbaarheid is meer waard dan je leven,” zei kerkpresident David O. McKay (Kimball 1969, pp. 63, 196).

7. Als jongens 12 jaar oud worden, krijgen zij het priesterschap en worden zij voorbereid op het vervullen van leidinggevende posities in de kerk. Als meisjes 12 jaar worden, krijgen zij niks. Zij worden voorbereid om echtgenote en moeder te worden. Vrouwen krijgen daarom regelmatig te horen in algemene conferenties en tijdens zondagse lessen dat hun hoogste doel is om thuis voor hun man en kinderen te zorgen (Benson 1981a, Beck 2007).

8. God is een man, een hemelse Vader. De mormonen geloven weliswaar ook in een hemelse Moeder maar het is verboden om tot haar te bidden en er wordt vrijwel nooit over gesproken.

9. In het Boek van Mormon komen meer dan 300 eigennamen voor. Vijf daarvan zijn van vrouwen, waarvan twee verwijzen naar Bijbelse personages. De andere drie betreffen een moeder, een hoer en een werkster.

10. In de mormoonse theologie mag een vrouw maar één man hebben. Mannen mogen daarentegen meerdere vrouwen hebben. 

12. Mannen en vrouwen krijgen in de mormoonse tempels symbolisch een nieuwe naam. Vrouwen moeten die aan hun man vertellen maar zij mogen die van hun man niet weten.

13. In de tempel beloven mannen gehoorzaamheid aan God maar vrouwen beloven gehoorzaamheid aan hun man.

14. Het bijbelse personage Eva wordt gezien als degene die als eerste van de verboden vrucht at, waardoor vrouwen zich in de mormoonse tempelrituelen niet meer symbolisch tot God mogen wenden zonder hun gelaat met een sluier te bedekken.

15. In de mormoonse tempels worden mannen symbolisch de hemel in geleid door God, vrouwen door hun echtgenoten.