Voorbeeldbrief opzeggen lidmaatschap

Geachte [naam bisschop/gemeentepresident],

Met deze brief zeggen wij ons lidmaatschap van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen per direct op. Deze opzegging heeft betrekking op de volgende personen:
  1. Uw volledige naam, geslacht, adres en geboortedatum;
  2. Volledige naam, geslacht, adres en geboortedatum van uw partner;
  3. Volledige naam, geslacht, adres en geboortedatum van uw kinderen.
Tevens verzoeken wij u om onze namen te (laten) verwijderen uit het ledenbestand van de kerk, dan wel dit bestand zodanig aan te (laten) passen dat wij hierin niet langer als leden van de kerk weergegeven worden.


Wij begrijpen de gevolgen die dit verzoek volgens de kerk met zich meebrengt, namelijk het opheffen van de werkzaamheid van onze doop en bevestiging, het intrekken van het priesterschap, en het herroepen van onze tempelzegeningen. Ook begrijpen wij dat wij alleen herdoopt en opnieuw bevestigd kunnen worden na een grondig interview.

Wij hebben lang en ernstig over deze stap nagedacht en ons besluit staat vast. Wij willen verder dan ook door niemand in een officiƫle hoedanigheid als vertegenwoordiger van de kerk gecontacteerd worden, behalve om de ontvangst en verwerking van deze opzegging te bevestigen zoals beschreven in hoofdstuk 6.14 van Handboek 1: Ringpresidenten en Bisschoppen (2010).

Gelieve deze opzegging per omgaande door te sturen naar de ringpresident. Wij zien af van onze bedenktijd van dertig dagen, dus ook de ringpresident kan onze opzegging meteen doorsturen naar het hoofdkantoor van de kerk.

Met vriendelijke groet,

Ondertekening

> Klik hier voor een beschrijving van de procedure voor het opzeggen van uw lidmaatschap.