De wederkomst van Christus in 1890

De eerste Heiligen der Laatste Dagen geloofden dat de wederkomst van Christus nog tijdens hun leven plaats zou vinden. Joseph Smith heeft hierover nogal specifieke details geprofeteerd. Zo voorspelde hij dat de wederkomst van Christus plaats zou vinden rond het jaar 1890. Joseph Smith deed deze profetie twee keer: op 14 februari 1835 en op 6 april 1843 (Roberts 1980, deel 2, p. 182; deel 5, p. 336).


De versie van 1843 is opgenomen in Leer en Verbonden 130, maar is zodanig aangepast dat het lijkt alsof Joseph Smith niet helemaal zeker was van het jaartal: "Ik geloof dat de komst van de Zoon des Mensen niet voor die tijd zal zijn" staat er in vers 17. De originele profetie, opgetekend door Joseph Smith's secretaris Willard Richards, is veel duidelijker: "Ik profeteer in de naam van de Here God, en laat dit opgetekend worden, dat de Zoon des Mensen niet aan de hemel zal verschijnen tot ik 85 jaar oud ben, over 48 jaar, of ca. 1890". Deze profetie werd ingeleid door een zin die uit de Leer en Verbonden is weggelaten: "Een deel van deze opgroeiende generatie zal de dood niet zullen smaken totdat Christus terugkomt" (Faulring 1989, p. 349).

Dezelfde profetische uitspraak - dat een deel van de tijdgenoten van Joseph Smith de wederkomst van Christus nog zou meemaken - vinden we terug in de volgende profetie van 4 januari 1833:

"En nu ben ik bereid om met het gezag van Jezus Christus te verklaren dat er niet vele jaren voorbij zullen gaan voordat de Verenigde Staten het toneel zullen zijn van meer bloedvergieten dan wij ooit gezien hebben in de geschiedenis van ons land; ziekte, hagel, honger en aardbevingen zullen de verdorvenen van deze generatie van de aarde wegvagen, om de weg te bereiden voor de wederkomst van de verloren stammen van Israel uit het noordelijke land. Het volk des Heren, dat aan de voorwaarden van het nieuwe verbond voldaan heeft, is al begonnen zich in Zion te verzamelen, dat in de staat Missouri ligt; daarom geef ik u deze waarschuwing die de Heer mij heeft geboden aan deze generatie te geven, mij ervan bewust zijnde dat de ogen van mijn Maker op mij gericht zijn, en dat ik hem verantwoording schuldig ben voor elk woord dat ik zeg, waarbij ik niemand iets minder toewens dan zijn eeuwige verlossing; daarom: "Vrees God en bewijs hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen". Bekeer u, bekeer u, en omarm het eeuwige verbond; vlucht naar Zion voordat u ingehaald wordt door een uitbundige plaag, want de ogen van een deel van de mensen die nu op aarde leven zullen niet door de dood gesloten worden voordat zij getuige zullen zijn van de vervulling van alle woorden die ik heb gesproken" (Roberts 1980, deel 1, pp. 315-316).

Geen enkele van deze profetieƫn is tot nu toe uitgekomen. Joseph Smith is geen 85 jaar geworden; Christus is niet teruggekeerd in 1890 en alle mensen uit die tijd zijn inmiddels overleden zonder getuige te zijn van de wederkomst; de bevolking van Amerika is niet door allerlei verschrikkelijke rampen van de aarde weggevaagd; er zijn nog geen verloren stammen uit het noorden naar Missouri afgedaald; de Heiligen werden uit Missouri verdreven en de stad Zion is nog steeds niet gebouwd; op de plaats die bestemd was voor de tempel van het Nieuwe Jeruzalem staat thans een gebouw van de Community of Christ.