Het eerste visioen


De mormonen geloven tegenwoordig dat God de Vader en Jezus Christus twee afzonderlijke personen zijn met ieder een tastbaar, onsterfelijk lichaam. Volgens de mormoonse overlevering zijn zij in de lente van 1820 aan Joseph Smith, de grondlegger van het mormonisme, verschenen.

Deze gebeurtenis noemen de mormonen "het eerste visioen".

Overigens geloofden de eerste mormonen hier helemaal niet in, zoals beschreven wordt in dit artikel over de drie-eenheid in het Boek van Mormon.