Alle toezeggingen uit het mormoonse zendingssysteem op een rij

De kern van de mormoonse zendingsmethode wordt gevormd door een systeem van “toezeggingen” dat werkt volgens het principe: “geef ze een vinger en ze pakken je hele hand”. Hieronder staan alle toezegging op een rijtje. Ze staan in het mormoonse zendingshandboek Predik mijn Evangelie (2004).


Toezeggingen les 1
 • Gaat u het Boek van Mormon lezen en God vragen of het boek het woord van God is?
 • Gaat u bidden om te weten dat Joseph Smith een profeet was?
 • Komt u aanstaande zondag naar de kerk?
  Toezeggingen les 2
   • Gaat u bidden om erachter te komen of wat wij besproken hebben waar is?
   • Gaat u zich van uw zonden bekeren?
   • Komt u aanstaande zondag naar de kerk?
   • Gaat u het voorbeeld van de Heiland volgen en u op (datum) laten dopen?
   Toezeggingen les 3
   • Gaat u uw geloof in Jezus Christus verder ontwikkelen door u in zijn evangelie te verdiepen?
   • Gaat u zich bekeren en om vergeving van uw zonden bidden?
   • Gaat u zich op (datum) laten dopen en lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden? Gaat u zich laten bevestigen en de gave van de Heilige Geest ontvangen?
   • Komt u aanstaande zondag naar de kerk?
   Toezeggingen les 4
   • Gaat u de wetten van God gehoorzamen?
   • Gaat u dagelijks in gebed neerknielen, alleen en in gezinsverband?
   • Gaat u de sabbat heiligen?
   • Gaat u zich waardig maken voor deelname aan het avondmaal?
   • Gaat u zich laten dopen en bevestigen?
   • Gaat u uw vrienden en familieleden uitnodigen om uw doopdienst bij te wonen?
   • Wilt u met de bisschop kennismaken?
   • Gaat u de leiders van de kerk steun verlenen en hun raad opvolgen?
   • Gaat u de tien geboden naleven?
   • Gaat u de wet van kuisheid naleven?
   • Gaat u het woord van wijsheid naleven?
   • Gaat u na uw doop de wet van tiende naleven?
   • Gaat u de volgende vastenzondag met een doel voor ogen vasten en bidden?
   • Gaat u [na uw doop] een royale vastengave betalen?
   • Gaat u zich houden aan de wetten van het land waarin u woont?
   Toezeggingen les 5 (na de doop)
   • Gaat u zich voorbereiden op het AƤronisch priesterschap (voor mannelijke leden die de gedragsnormen naleven van twaalf jaar of ouder)?
   • Gaat u zich voorbereiden op het Melchizedeks priesterschap (voor volwassen mannelijke leden die de gedragsnormen naleven)?
   • Gaat u actief deelnemen in de hulporganisatie waartoe u behoort?
   • Gaat u vrienden en familieleden die geen lid van de kerk zijn uitnodigen om door de zendelingen in het evangelie te worden onderricht?
   • Gaat u voor de zendelingen bidden en voor kansen om het evangelie te verkondigen?
   • Gaat u zich voorbereiden op een zending?
   • Gaat u wekelijks gezinsavond houden, dagelijks als gezin bidden, dagelijks als gezin de Schriften bestuderen en andere gezinsactiviteiten organiseren?
   • Gaat u zich voorbereiden om naar de tempel te gaan om (1) uw begiftiging te ontvangen? (2) voor tijd en eeuwigheid te trouwen? (3) als u al getrouwd bent, voor eeuwig als man en vrouw verzegeld te worden? en (4) uw kinderen aan u te laten verzegelen?
   • Gaat u als gezin de sabbat heiligen?
   • Gaat u anderen dienen?
   • Gaat u zich voorbereiden op de tempelverordeningen? (Kort na de doop en de bevestiging kunnen leden van twaalf jaar en ouder die de gedragsnormen naleven, een aanbeveling krijgen om naar de tempel te gaan en doop voor de doden te doen).
   • Gaat u familiehistorisch werk doen en namen van voorouders insturen, zodat zij plaatsvervangend de tempelverordeningen kunnen ontvangen?
   • Gaat u de plichten van een roeping aanvaarden en vervullen (waaronder die van huisonderwijzer of huisbezoekster)?
   • Gaat u anderen in hun roeping steunen?
   • Gaat u naar de kerk komen?
   • Gaat u uw hele leven het evangelie naleven en u aan de doopverbonden houden?