Zijn de mormonen christenen?

Ja. De mormoonse kerk is een van oorsprong restaurationistische beweging die daarnaast al snel een uitgesproken chiliastisch karakter kreeg.

Binnen het christendom vormen de mormonen echter een randgroepering, die het merendeel van de traditioneel christelijke dogma’s verwerpen, en wier eigen dogma’s door de meeste christelijke kerken eveneens verworpen worden.

Klik hier voor meer informatie over de relatie tussen het mormonisme en het christendom.