Doen de mormonen aan polygamie?

Ja en nee. Binnen de grootste groep mormonen, die behoren tot de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, is polygamie sinds het begin van de twintigste eeuw niet meer toegestaan. Er bestaan echter ook tientallen mormoonse splintergroeperingen die tot op de dag van vandaag polygamie zijn blijven beoefenen.


Daarnaast is het ook binnen de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen onder specifieke voorwaarden mogelijk voor een man een kerkelijk huwelijk te sluiten met meerdere vrouwen (andersom kan niet).

Klik hier voor meer informatie over de plaats van polygamie in de mormoonse theologie.